Tue Suomi-Seuran toimintaa

 

Suomi-Seura ry on ulkosuomalaisuuden asiantuntija, joka tarjoaa palveluja Suomesta maailmalle lähtijöille, siellä oleville ulkosuomalaisille sekä Suomeen palaaville. Suomi-Seura tiedottaa aktiivisesti ulkosuomalaisia koskevista ajankohtaisista teemoista ja julkaisee Suomen Silta -lehteä. Suomi-Seuralla on ulkosuomalaisparlamentti.
Suomi-Seura huolehtii siitä, että ulkosuomalaiset huomioidaan yhteiskunnallisessa keskustelussa ja päätöksenteossa. Seura tukee ulkosuomalaisyhteisöjen ja -median toimintaa.

Lahjoituksellasi tuet Suomi-Seuran ulkosuomalaisille tarjoamia palveluita ja ulkosuomalaisparlamentin toimintaa. Lämmin kiitos tuestasi!

Voit tehdä lahjoituksen siirtämällä haluamasi summan rahankeräystilillemme
FI80 5541 2820 0287 37, OKOYFIHH (Helsingin Seudun Osuuspankki)
maksun viestiksi ”Lahjoitus Suomi-Seura ry:lle”

Rahankeräysluvan saaja:
Suomi-Seura ry (0202356-4)

Rahankeräysluvan myöntäjä:
Poliisihallitus

Rahankeräysluvan numero ja myöntämisajankohta:
RA/2020/140, 13.02.2020

Toimeenpanoaika ja -alue:
Lupa on voimassa 01.04.2020 – 31.03.2021 koko Suomen alueella Ahvenanmaata
lukuun ottamatta.

Kerättävien varojen käyttötarkoitus:
Kerätyt varat käytetään ulkosuomalaisten neuvontapalveluiden ylläpitämiseen ja kehittämiseen, ulkosuomalaisparlamentin (USP) toiminnan kehittämiseen sekä ulkosuomalaisasioiden tiedotukseen.

Kerättävien varojen käyttöaika:
Kerätyt varat käytetään keräysluvan aikana.

Käytännön toimeenpanija:
Suomi-Seura ry