Ulkosuomalaisparlamentti (USP) on vuonna 1997 Suomi-Seuran yhdessä ulkosuomalaisten yhteisöjen kanssa perustama yhteisöjen foorumi. Ulkosuomalaisten kuuleminen on mahdollista USP:n kautta. Toiminta perustuu ulkosuomalaisyhteisöjen tekemiin aloitteisiin ja niiden edustajien istunnossa hyväksymiin päätöslauselmiin.

Ulkosuomalaisparlamentin istunto 2017, Helsingin yliopiston juhlasali. Kuva: Petra Lönnqvist Suomi100.

 

Ulkosuomalaisparlamentti on maailman suomalaisyhteisöjen (1) yhteistyöfoorumi, jonka istunnossa päätetään yhdessä tärkeistä asioista. USP tarjoaa ulkosuomalaisille yhteisöille (2) keskustelu- ja tiedotuskanavan, sekä Suomeen päin että heille itselleen. (3) Vaikuttajana USP toimii, kun parlamentin hyväksymät päätöslauselmat välitetään Suomen viranomaisille, lainsäätäjille ja muille päättäjille, jotta ulkosuomalaisten olosuhteet, näkökulmat ja parannusehdotukset voidaan huomioida paremmin.

Ulkosuomalaisparlamentin puhemiehistö ja Suomi-Seuran edustajia.

USP on osa Suomi-Seura ry:tä, jonka tehtävä on toimia ulkosuomalaisten asialla. Suomi-Seura edistää parlamentin hyväksymiä päätöslauselmia parlamentin puhemiehistön kanssa. Sen jäsenet ovat maailman USP-alueidensa valitsemia omia edustajia. USP-alueista seitsemän on maantieteellisiä, kahdeksas on Suomenruotsalaiset maailmalla. Toiminnassa on mukana 542 yhteisöä 37 maasta (18.3.2021). Puhemiehistöä johtava puhemies on Suomi-Seuran puheenjohtaja.

Maailmalla alueesi edustaja voi kertoa, miten yhteisösi pääsee mukaan toimintaan! Toiminnastamme voi kertoa myös seuran parlamenttisihteeri Helsingissä.

 

Ulkosuomalaisparlamentin yhteisöt maailmalla ilmoittautuivat 10. istuntoon 10.3.2021 mennessä

Ulkosuomalaisparlamentin 10. istunto 11.-12.6.2021 kokoontuu etänä, eli tulee luoksenne maailmalle! Suomi-Seura ry järjestää USP:n etäistunnon. Siihen mukaan tulo on miellyttävä kokemus, istunnon löytyessä Suomi-Seuran rakenteilla olevasta virtuaalisesta Suomi-kylästä – auki kaikille ulkosuomalaisille ja ulkosuomalaisuudesta kiinnostuneille koko istuntoviikon ajan (7.-13.6.2021). USP:n toiminnassa mukava olevat ulkosuomalaisyhteisöt ilmoittautuivat 10.3.2021 mennessä istuntoon verkkolomakkeella. Myös ennen istunnon siirtoa, siihen vuosi sitten ilmoittautuneet yhteisöt täyttävät verkkolomakkeen uudelleen. Ottakaa yhteyttä, mikäli vuoden takainen ilmoittautumisenne jäi erehdyksessä uusimatta. Seuraavaksi mukaan tulevien yhteisöjen Edustajat ja Tarkkailijat täyttävät kukin oman Henkilön ilmoittautumislomakkeensa verkossa 29.4.2021 mennessä. Aloitteita jätettiin maailmalta määräaikaan 10.3.2021 mennessä 90, ennätysmäärä. Lisätietoa ja opastusta tulee kevään aikana etäistunnosta ja virtuaalisesta Suomi-kylästä.

Etäistunto tarjoaa terveysturvallisesti ja matkustusrajoitteet ylittäen yhtäläiset mahdollisuudet 543 suomalaisyhteisölle 37 maassa tavata ja työskennellä 10. istunnossa. Luomme jotakin aivan uutta USP:n historiassa. Etäistunnon ja sen toimintaa keväällä avaavan erillisen nuorten parlamenttisimulaation (katso alla) avulla luomme uusia yhteiskunnallisen vaikuttamisen keinoja. Uusien ulkosuomalaisten yhteisöjen kannattaa tulla mukaan USP:n toimintaan! Onko asuinalueellasi maailmalla on jo USP-yhteisöjä? Me autamme. Kansalaisuus ja kielitaito eivät ole vaatimuksina, vaan toiminta USP:n säännöt hyväksyneessä suomalaisyhteisössä. Lisätietoa:  parlamenttisihteeri, Suomi-Seura ry, info@usp.fi, +358 44 7109387.

Parlamenttisimulaatio 16-30-vuotiaille ulkosuomalaisnuorille: TAPAHTUMA SIIRTYY HUHTIKUULLE, ILMOITTAUTUMINEN JATKUU!

Haluatko vaikuttaa ulkosuomalaisten nuorten asioihin? Parlamenttisimulaatio (siirretty helmikuusta huhtikuulle, tarkempi aika ilmoitetaan myöhemmin) keskustellaan ulkosuomalaisille tärkeistä kysymyksistä joihin kehitetään parannusehdotuksia ulkosuomalaisnuorten kesken. Simulaatio rohkaisee välittämään kysymyksenne ja toiveenne Suomelle ja sen viranomaisille, tutustuttaen ulkosuomalaisparlamenttiin (USP), johon se löyhästi perustuu. Toisin kuin USP:n istunnossa, nuoret eivät edusta järjestöjä, vaan ovat paikalla omina itsenään ja omine mielipiteineen. Suomalaisnuori maailmalla, et tarvitse aiempaa kokemusta tai tietoa ulkosuomalaisparlamentista. Suomen kansalaisuuden sijaan myös suomalaiset sukujuuret riittävät. Osallistuminen on maksutonta ja onnistuu mistä vain, Zoom-etäyhteydellä (Zoom Meeting). Osa ohjelmaa on suomeksi, osa englanniksi. Ilmoittaudu (uusi aika) 31.3.2021 mennessä. Lisätietoja: Suomi-Seura ry:n kotisivun etusivu. Nuoretmaailmalla.fi-sivusto, Facebook-tapahtuma ParlamenttisimulaatioInstagram @nuortensuomiseura

UUTTA: Suomi-Seuran Youtube-kanavan videolla (tekstitetty) ulkosuomalaisparlamentin Keski-Euroopan alueen edustaja Kati Hognes kertoo parlamentin toiminnasta ja kutsuu sinut mukaansa simulaatioon.

9. istunto oli 20-vuotisjuhlaistuntto. Meneillään aplodit perustavan istunnon konkareille. Helsingin yliopiston juhlasali 16.6.2017.

Ulkosuomalaisparlamentti perustettiin 5.8.1997

Suomi-Seura ry kutsusta Helsingissä kokoontuneet 131 ulkosuomalaisjärjestöä perustivat ulkosuoma-laisparlamentin 5.8.1997. Suomen hallitus ja valtiovalta ilmoittivat valmiutensa toimia yhteistyössä parlamentin kanssa. Asiasta ilmoitti kulttuuriministeri Claes Andersson tervehtiessään parlamenttia. Ensimmäiseen varsinaiseen istuntoonsa USP päätti kokoontua noin vuoden kuluttua. Parlamentin ensimmäiseksi puhemieheksi valittiin Suomi-Seuran puheenjohtaja Kalevi Sorsa. Perustava kokous hyväksyi perustamisasiakirjan, säännöt ja työjärjestyksen sekä joukon julkilausumia.

Vuoden 1998 istunnossa puhemiehen tehtävät siirtyivät seuran puheenjohtaja Pertti Paasiolle. Istunnon puheessaan tasavallan presidentti Martti Ahtisaari kiirehti valtionhallinnon suunnittelemaa ulkosuomalaispoliittista ohjelmaa. Eduskunnan puhemies Riitta Uosukainen ja varapuhemiehet vastaanottivat eduskunnassa globaaleja alueita edustavan edustavan puhemie-histön. Puhemies Uosukaisen mukaan valtionhallinto ottaa ulkosuomalaisparlamentin päätös-lauselmat huomioon päätöksenteossaan. Suomi sai foorumin, joka muodossa ja vaikuttavuudessa hakee vertaistaan.

Kaksoiskansalaisuus on merkittävin yhteinen saavutuksemme

Suomi-Seura ry kysyi ulkosuomalaisilta, mitä he pitävät ulkosuomalaisparlamentin merkittävimpänä saavutuksena. Vastaajien selvälle enemmistölle (70 %) se on kaksoiskansalaisuus (2003). Viidesosa (20 %) pitää merkittävimpänä saavutuksena kirjeäänestysoikeutta vaalien aikaan ulkomaila oleskeleville (2017, käytössä 2019 lähtien). Vastaajista 6 % nostaa ykkössijalle ulkosuomalaisten lasten kielen ja kulttuurin tuen. Tämä työ jatkuu. Lisää uusimmassa Suomi-Seuran Suomen Sillassa (2-2020: sivu 4, näköislehti).

Vuoteen 2021 siirretty 10. istunto

(2.10.2020) USP:n puhemiehistö kuultuaan, Suomi-Seura ry:n hallitus päätti pitää siirretyn 10. istunnon digitaalisena etä-istuntona. Muistamme, että aiempi istuntoa koskeva suuri muutos tehtiin 18.3.2020, jolloin Suomi-Seuran hallitus päätti koronavirus-tilanteesta johtuen siirtää istuntoa eteenpäin vuodella kesäkuuhun 2021. Fyysinen 10. istunto Helsingissä ei ole mahdollinen. Kiitämme siirtoa ennen istuntoon ilmoittautuneita kokonaista 141 ulkosuomalaisyhteisöä ja kaikkia jo 69 aloitetta jättänyttä yhteisöä! Saapuneet aloitteet käsitellään kesäkuun 2021 digi-istunnossa, johon kaikki USP-yhteisöt kutsutaan uudelleen.

SUOMI-SEURAN TOIMISTO ON SULJETTU KIINTEISTÖN LINJASANEERAUKSEN VUOKSI: Suomi-Seura ry:n toimiston talo (Mariankatu 8, Helsinki) on suljettu
kiinteistön remontin vuoksi joke kestää arviolta vuoden 2021 alkuun saakka. Remontin ajan on henkilökuntamme etätöissä. Saat meihin parhaiten yhteyden sähköpostitse tai soittamalla. Palvelemme arkisin klo 9-15. Otathan yhteyttä suoraan tavoittelemaasi henkilöön: henkilökunnan yhteystiedot.

Istunnon 2017 osallistujia oheisohjelmaksi Ruotsista tuodussa näyttelyssä #stoltsverigefinne #ylpeäruotsinsuomalainen

ULKOSUOMALAISET ovat voimavara Suomelle. Heistä noin 300 000 on kansalaisia. Äänioikeutettuja on runsas 254 000. Suomalaistaustaisia on noin 2 miljoonaa. He tekevät Suomea ja suomalaisuutta tunnetuksi maailmalla, ja tuovat ulkomailla oppimiaan tietoja ja taitoja Suomeen. Suomelle on tärkeää tämä vuorovaikutus; että siteet kotimaahan eivät katkea. USP auttaa yhteyden säilyttämisessä suomalaiseen yhteiskuntaan.

 

Tervetuloa poikkeamaan Suomi-Seuraan Mariankadulle, kauniiseen Kruunuhakaan.

USP:n TOIMINTAAN mukaan voivat tulla kaikki ulkosuomalaiset yhteisöt hyväksymällä USP:n säännöt. Toimintaan ei sisälly taloudellisia etuja tai velvoitteita. USP:n istunto kokoontuu 2-3 vuoden välein, jolloin se on suuri ulkosuomalaistapahtuma Suomessa. Näin edunvalvonta nivoutuu osaksi maailmalla asuvien suomalaisten osaamis- ja palvelukeskus Suomi-Seuran tehtävää toimia ulkosuomalaisten asialla. Kotisivu usp.fi on osa Suomi-Seuran sivustoa.

 

TERVETULOA UUSI VUOSI JA VUOSIKYMMEN! Vuonna 2020 ulkosuomalaisparlamentti täyttää 23 vuotta (perustamispäivä 5.8.1997).