USP-alueesi maailmalla: Itä-Eurooppa

Ulkosuomalaisparlamentti (USP) on maantieteellisesti jakaantunut seitsemään alueeseen. Sen lisäksi maailmalla asuvat suomenruotsalaiset muodostavat oman alueensa. Jokaisella kahdeksalla USP-alueella on oma alueen edustajansa, jonka alue valitsee ja istunto vahvistaa.

Itä-Euroopan alueen edustaja Sakari Neuvonen ja hänen varahenkilönsä Wladimir Kokko kertovat mielellään lisää alueenne ulkosuomalaisten yhteisöjen toiminnasta ja parlamentin työhön mukaan tulosta.

Kun järjestösi sähköpostiosoite muuttuu: kerro uusi USP-yhteystieto Sakarille, Wladimirille tai parlamenttisihteerille (info@usp.fi). Sähköpostiosoite on tärkeä ja kirjepostiosoite tervetullut, etenkin jos teillä ei ole sähköpostia.

Yhteydenotot: sakari@tamperemaja.ee  ja  wkokko@mail.ru

Alueiden edustajat ovat ulkosuomalaisparlamentin varapuhemiehiä. Yhdessä ulkosuomalaisparlamentin puhemiehen kanssa he muodostavat USP:n puhemiehistön. Yhdeksäs istunto kesäkuussa 2017 vahvisti istuntokaudelle 2017 – 2020 (jatkuen siirrettyyn istuntoon 2021 asti) Itä-Euroopan alueen varapuhemieheksi Sakarin ja hänen varahenkilökseen Wladimirin. Puhemiehistön työstä kerrotaan lisää ja varapuhemiehet esitellään TÄSSÄ.

Katso vielä: Itä-Euroopan alueella AJANKOHTAISTA

 

Ulkosuomalaisparlamentilla on alueittain melko vakaa yhteisöpohja. Itä-Euroopan alueelta on mukana USP:n toiminnassa 47 ulkosuomalaisyhteisöä. Tällä hetkellä mukana olevat yhteisöt toimivat Virossa tai Venäjällä.

ULKOSUOMALAISPARLAMENTIN (USP) ITÄ-EUROOPAN ALUEEN OHJESÄÄNTÖ

Alue hyväksyi oman ohjesääntönsä vuoden 2016 aluekokouksessa Narvassa, Virossa 18.6.2016. Ohjesääntö perustuu USP:n asiakirjoihin kuten Säännöt ja Työjärjestys, sekä ulkosuomalaisparlamentin käsikirjaan. Tarkoitus on täsmentää alueen ulkosuomalaisyhteisöjen yhteistyömuotoja asioissa jotka koskevat ulkosuomalaisparlamentin toimintaa ja Itä-Euroopan aluekokousten pitoa. Lue ja lataa tästä (suomeksi ja venäjäksi / фински, на русском языке): Itä-Euroopan Alueen ohjesääntö FI, VE 18-6-2016